Inspirace ze zahraničí

Přeshraniční mediální spolupráce mládeže

Publikováno 22. 12. 2012 | Hestia

    Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.Český Krumlov ve spolupráci se slovenskou organizací „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEM) a slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) uspořádalo v termínech od 22. listopadu do 26. listopadu 2012 společné setkání 16-ti mladých dobrovolníků těchto partnerských organizací.

Dobrovolně přes hranice

Publikováno 23. 7. 2012 | Hestia

Představujeme další z výstupů projektu Dobrovolnictví pro všechny - národního "vlajkového" projektu České republiky pro Evropský rok dobrovolnictví, pro který své síly spojily HESTIA, o. s., Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, Národní institut dětí a mládeže a Plán B. Projekt se zaměřoval na komunitní dobrovolnictví a v jedné své části se zaměřil i na posunutí hranic komunity částečně až k sousedům za státní hranicí. Do projektu se nám podařilo zapojit celkem čtyři místní iniciativy, které z větší části probíhaly v příhraničí a zapojovaly zahraniční dobrovolníky. Věříme, že zkušenost z těchto aktivit obohatila nejen je, ale také místní lidi a organizace, které se na projektu podílely.

Brožura Dobrovolně přes hranice je určena organizacím, které do své činnosti zapojují dobrovolníky, nebo o tom uvažují. Může posloužit také jednotlivcům, které mají to zvláštní puzení dělat něco pro svět a lidi kolem sebe, ale zatím kteří nedospěli do stadia organizace. Myšlenka tohoto praktického návodu vychází z toho, že pracovat se zahraničními dobrovolníky vyžaduje přece jen něco navíc, než práce s lidmi z vlastního města, regionu, zkrátka z vlastní kultury. Zároveň máme za bernou minci předpoklad, že zahraniční dobrovolníci můžou nabídnout něco
navíc organizaci a komunitě, ve které působí, a zároveň se při tom můžou něco navíc naučit.

Řečeno jednou větou je tedy cílem tohoto textu představit způsoby, jak iniciovat a organizovat projekty přeshraničního dobrovolnictví v příhraničních regionech ČR. Přejeme pěkné počtení

Výstava Dobrovolníkem v ČR přiblíží svět workcampů na půdě vysokých škol

Publikováno 2. 3. 2012 | Hestia

Chystá se putovní výstava fotografií z prostředí mezinárodních dobrovolnických projektů (tzv. workcampů). Série fotografií bude ke zhlédnutí vždy v průběhu 2 týdnů v jednotlivých areálech vysokých škol v Praze, Brně, Olomouci a Plzni a to v rozmezí března až května roku 2012. Výstavu pořádá pracovní skupina Dobrovolnického Klubu občanského sdružení INEX – SDA.

Pražská konference o standardech kvality v mezinárodním dobrovolnictví

Publikováno 8. 2. 2012 | Hestia

Ve dnech 25. – 27. října 2011 pořádalo Sdružení dobrovolných aktivit INEX ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy mezinárodní konferenci na téma Standardy kvality a evaluace v mezinárodních dobrovolnických programech mládeže

Stránky