Dobrovolnictví v datech

Dobrovolníci vyrážejí na Haiti stavět polní nemocnici

Publikováno 29. 4. 2010 | Hestia

V neděli vyjede z Liberce výprava z organizace Hand for Help pomoci do oblasti, kterou před čtvrt rokem postihlo ničivé zemětřesení

Norská asistentka Kim na Základní škole Plhov

Publikováno 29. 4. 2010 | Hestia

Jednou z cest, jak ve škole pozdvihnout výuku cizího jazyka na škole, jak dát dětem možnost jazyk používat, je zapojení se do projektu „European Voluntary Service“

Stránky