Dobrovolnictví v datech

Pomáhají nezištně svému okolí. Ocení je Křesadlo

Publikováno 23. 4. 2010 | Hestia

Dobrovolně, bez nároku na odměnu, se starají o postižené lidi, ale i zvířata, opravují třeba kapličky, zpestřují život na vesnici. Mohou získat cenu Křesadlo

Stránky