EnviKlub HURÁ VEN z.s.

Organizace

EnviKlub HURÁ VEN jsme založili v roce 2014 v tomto roce bylo postaveno zázemí a zahájen školkový provoz

Idea, poslání, důvod existence a cíle organizace

Chceme, aby děti trávili co nejvíce času venku poznáváním přírodního světa. Věříme, že principy fungování přírody jsou zdrojem porozumění fungování zákonitostí, cyklického fungování přírody i souznění nebo střetávání se s proměnami světa.  

Cílem organizace je rozvíjení environmentálního cítění dětí a odpovědného přístupu k životnímu prostředí a přírodě, vedení k šetrnému přístupu k místnímu prostředí a krajině, poskytování vzdělání, výchovy a osvěty, výchova dětí k zodpovědnosti za stav životního prostředí a podpora rodinám při slaďování rodinného a pracovního života.
Test

Příležitosti
IČ: 
2506807
Ulice: 
Plzeňská 3102
Město: 
Kladno