Ashoka ČR

Organizace

Ashoka je mezinárodní organizace, která od roku 1980 v 80 zemích světa vyhledává, propojuje a podporuje sociální inovátory – tedy osobnosti z různých sfér společenského života, kteří jedinečným a systémovým způsobem a s podnikavostí sobě vlastní řeší nejpalčivější problémy naší společnosti.

Ashoka věří, že nejefektivnější cestou k pozitivním společenským změnám je investice do hybatelů systémových změn, tzn. jedinců, kteří přinášejí inovativní, udržitelná a replikovatelná řešení sociálních problémů na regionální i globální úrovni.​

Naším cílem je spojit síly všech aktérů v oblasti sociálních inovací a vytvářet v ČR prostředí, kde každý hybatel změny získá takový druh podpory, aby mohl uspět se svým společensky prospěšným řešením. 
Test

Příležitosti
Ulice: 
-
Město: 
Praha