Cordatum Praha z.s.

Organizace

Cordatum Praha vzniklo jako občanské sdružení na jaře roku 2010 za účelem všestranné podpory rozvoje osobnosti a sebepoznání zejména prostřednictvím poradenství a vzdělávání. Zásadní je pro nás primární prevence a poradenství týkající se mezilidských vztahů, komunikace a sebepoznání u dospívajících a mladých dospělých

V současné době se zaměřujeme především na provoz bezplatné a anonymní poradny pro mladé a dospívající na www.poradna-lasky.cz, kde funguje poradenství již od roku 2001 na principu kde mladí dobrovolníci radí dospívajícím s jejich problémy v mezilidkých vztazích a v komunikaci. Věnujeme se zveřejňování článků s touto tématikou.

 

 
Test

Příležitosti
IČ: 
22868208
Ulice: 
Písecká 1968/9
Město: 
Praha 3