Europe for you, z.s.

Organizace

Europe for you, z.s. je dobrovolná, nevládní, nezisková aliance občanů zastupujících zastánce spolupráce v oblasti vzdělávání, kultury a aktivního občanství s cílem aktivního rozvoje, propagace a poskytování charitativní práce ve výše uvedených oblastech.

Hlavními cíli sdružení jsou

a) vzdělávání,

b) kulturní aktivity,

c) aktivní občanství

d) charitativní nezisková práce

e) sport

Asociační rada má zkušené členy Erasmus + a mnoho anglicky mluvících spolupracovníků v České republice. Má síť českých, evropských a tureckých spolupracujících institucí s podobnými cíli.
Test

Příležitosti
IČ: 
3472558
Ulice: 
Bryksova 763
Město: 
Praha