Zámek Radim

Organizace

Zámek Radim je renesanční sídlo střední šlechty s ojedinělou architekturou saské renesance, která se dochovala v původním stavu, nezasaženém třicetiletou válkou ani barokizací. Sídlo od roku 1610. Zámek je vybaven renesančním mobiliářem, dovezeným z jižní Itálie, Francie, Španělska, Německa, Anglie, Irska (i z jiných zemí napříč světem).
Test

Příležitosti
IČ: 
67263801
Ulice: 
Radim 1
Město: 
Radim u Kolína