Srdcová sedma z.s.

Organizace

SRDCOVÁ SEDMA chce otevírat potenciál každého spojením sociálního, soukromého, vládního a zemědělského sektoru. Dokazujeme, že „nedostatky“ jsou jen podmíněné, pokud je v srdci touha, vášeň a láska, pak je možné všechno. Chceme vytvářet prostředí, kde nálepka získaná od společnosti zůstává za dveřmi.

Myslíme si, že ve společnosti by neměly existovat žádné standardy, šablony nebo univerzální přístupy. Každý jsme jiný a individuální. Výška, váha, věk, vzhled, národnost, speciální potřeby, znalosti nebo zkušenosti — nejsme stejní, každý z nás je individualita. 

To, co je považováno za „nevýhody“, jsou ve skutečnosti naše silné stránky. 

Naší silnou stránkou je osobní zkušenost se zdravotním postižením naší předsedkyně a zakladatelky. Její zkušenost nám ukazuje, že přes postižení a další překážky lze najít společenské uplatnění. 

 
Test

Příležitosti
IČ: 
7492413
Ulice: 
Donatellova
Město: 
Praha