Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú

Organizace

Lata je nestátní nezisková organizace, která pracuje mladými lidmi. Náš vrstevnický program Ve dvou se to lépe táhne, je originální v tom, že v něm pracují jako dobrovolníci -  mladí lidé (ve věku 18 - 30 let), kteří se v něm dostávají do individuálního kontaktu s klienty (13 - 26 let), jež se právě potýkají s nějakou životní obtíží.

Dobrovolník spolu s klientem vytváří dvojici, ve které se společně, 2-3 hodiny týdně a po dobu min. 6 měsíců, věnují volnočasovým aktivitám (sport, kultura, procházky, společné povídání…)

Dobrovolníkem programu se může stát člověk mezi 18-30-ti lety, který se zajímá o oblast práce s ohroženou mládeží a má čistý trestní resjtřík.

Zájemce kontaktuje koordinátorku dobrovolníků, která ho obeznámí s formou spolupráce a nároky kladenými na dobrovolníky, absolvuje osobní pohovor a je povinen před vlastní prací v projektu absolvovat vstupní víkendový výcvikový kurze v rozsahu 22 hodin.

Dále se během své práce s klientem pravidelně účastní odborných supervizí a absolvuje navazující kurz Práce s klientem I a může absolvovat i další nabízené kurzy zcela zdarma.

Dobrovolník na vyžádání obdrží Certifikát – Osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě s vyčíslením hodin přímé práce s klientem v terénu, počtem hodin supervizí a absolvovaných vzdělávacích kurzů.

Během roku se může dobrovolník účastnit se různých neformálních akcí, na kterých mají dobrovolníci možnost navzájem se více poznat a zažít společně spoustu nových věcí. Na schůzkách s klientem můžete využít volných vstupů, které máme a vyzkoušet tak nové a zajímavé aktivity.

Každý mladý člověk od 13 do 26-ti let, z Prahy a okolí, který se ocitl v takové životní situaci, při níž hrozí riziko sociálního selhání. Podmínkou zařazení mladého člověka do projektu je jeho dobrovolný souhlas s účastí.

Jedná se hlavně o klienty:

 • kteří mají výchovné problémy, problémy v rodině či ve škole
 • kteří se cítí osamělí a kolektiv v jejich okolí je nepřijímá
 • kteří hledají vlastní identitu
Test

Příležitosti
IČ: 
60447800
Ulice: 
Senovážné nám. 24
Město: 
Praha 1
Mentoringový program Lata - Ve dvou se to lépe táhne hledá dobrovolníky pro práci s rizikovou mládeží 13 -26 let
Aktuální
Datum konání
Wednesday, March 7, 2018 to Sunday, March 11, 2018
 • Lidé s hendikepem
 • Lidé se závislostí
 • Volnočasové aktivity
 • Doprovázení
Dlouhodobé
18+
Pravidelná
Neváhejte, již jen 9 volných míst!
Mentoringový program Lata - Ve dvou se to lépe táhne hledá dobrovolníky pro práci s rizikovou mládeží 13 -26 let
Aktuální
Datum konání
Wednesday, September 6, 2017 to Saturday, September 9, 2017
 • Kultura
 • Děti a mládež
 • Volnočasové aktivity
 • Vzdělávání, studijní nebo diskusní zaměření
Dlouhodobé
18+
Pravidelná