IQ Roma servis, z. s.

Organizace

Patříme k nejprestižnějším neziskovým organizacím v ČR a předním odborníkům na téma sociální práce, sociálního poradenství a sociálního začleňování, o čemž svědčí i naše celonárodní a mezinárodní ceny, uznání a akreditace. Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním vyloučením ohrožení Romové a Romky v nepříznivé životní situaci.

Vize

"CHCEME SVĚT, VE KTERÉM BUDOU EXISTOVAT ŽIVÉ A PŘÁTELSKÉ VZTAHY MEZI ROMY A MAJORITNÍMI OBYVATELI - SVĚT, VE KTERÉM BUDOU ROMOVÉ PŘIROZENĚ ZASTÁVAT DŮSTOJNÉ SPOLEČENSKÉ ROLE S RESPEKTEM KE SVÉ KULTUŘE A NÁRODNOSTI"

 

Poslání

BÝT PROSTŘEDNÍKEM, KTERÝ:

 • PODPORUJE MOŽNOSTI, PŘÍLEŽITOSTI A ODHODLÁNÍ ROMŮ NA CESTĚ JEJICH RŮSTU A SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ,
 • A CHRÁNÍ, JEJICH PRÁVA A DŮSTOJNOST V RÁMCI SPOLEČNOSTI.

Hodnoty

 • Odhodlání
 • Optimismus
 • Vytrvalost
 • Kvalita
 • Výsledky
 • Zacílenost
 • Tvořivost
 • Angažovanost
 • Zmocňování
 • Rozvoj
 • Profesionalita
 • Spolupráce
 • Integrita
 • Vřelost
 • Respekt
Test

Příležitosti
IČ: 
65341511
Ulice: 
Vranovská 846/45
Město: 
Brno