ENGLISHstay z.ú.

Organizace

Naši neziskovou společnost jsme založili se záměrem jazykové multikulturní výměny, která má pro Českou Republiku velký potenciál. Naše země nacházející se ve středu Evropy je tranzitní zemí s tisíciletou tradicí, která byla historicky centrem vzdělanosti a kultury. Setkávaly se zde národy z mnoha koutů světa. S příchodem globalizace se naše kulturní cítění mění a zároveň obohacuje přílivem cizinců ze všech zemí světa, včetně těch nejexotičtějších. Cílem je přispět k lepší integraci a jednoduššímu začlenění klientů do společnosti.

Cílem naší hlavní činnosti, je přispět k lepší integraci a jednoduššímu začlenění klientů do společnosti. Jazyková výměna mezi dobrovolníky a klienty, kteří se rozhodli usadit v našich končinách a doposud neměli možnost zdokonalit se v českém, nebo anglickém a jiném jazyce. Dále bychom rádi pozvedávali jazykovou gramotnost místních dětí, ať z dětských domovů, či ze sociálně slabých rodin, pomocí anglických setkávání. Zprostředkováním anglicky hovořícího dobrovolníka pro setkávání s těmito dětmi, nebo i dětmi ve školách, pro rozšíření obzorů rodilým mluvčím a poslechem angličtiny z úst člověka, od narození anglicky mluvícího.

Cílem naší vedlejší – hospodářské činnosti, je pozvednout úroveň anglického jazyka našich klientů velmi originálním a intenzivním způsobem. Náš systém spočívá v propojení jazykové výměny s příjemným prostředím a anglicky hovořícími dobrovolníky z celého světa.

Systém jednotlivých intenzivních, pobytových kurzů, v rozsahu několika denní jazykové výměny, za pomocí dobrovolníků, rodilých mluvčích, které zveme na naše jednotlivé kurzy, probíhá v prostorách ubytovacích rezortů, s obrovskou úspěšností.

We established our non-profit company with the aim of raising the English language literacy of young Czech students by enabling them to interact with native English speakers in a multi-cultural exchange. The Czech Republic is particularly well-suited for our program: it is located in the heart of Europe and, as a transit country with thousands of years of tradition and history, it is a center of learning and culture that attracts people from all over the world. By arranging for English-speaking volunteers to meet, listen to and speak with Czech children, we intend, not only to foster English language literacy, but also to broaden the children's horizons, enrich their lives and encourage them to feel more at home in the world.

The focus of our ENGLISHstay program for adults is English language immersion with a cultural twist. For six days and nights, in lovely rural Czech venues, we sequester Czech participants with native English-speaking volunteers. For approximately 70 hours, the students and volunteers talk and listen to each other entirely in English, all the while sharing in fun and educational activities. By week's end, the Czech students all evidence growth in self-confidence and English-language proficiency. In addition, everyone's cultural understanding has been greatly enhanced!

 
Test

Příležitosti
IČ: 
4497538
Ulice: 
Mostecká
Město: 
Praha 1