Paspoint, z.ú.

Organizace

Hlavním cílem organizace je zkvalitnění života lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodinám, což znamená zajištění komplexnosti, provázanosti celkové péče, ale především hledání možností jejich integrace.

Mezi dlouhodobé cíle patří poskytnutí první pomoci celé rodině v období sdělení diagnózy (Centrum PASPOINT), dále práce s dětmi od jejich raného věku (raná péče), vybudování sítě osobní asistenční služby v rodinách dětí a dospělých s poruchou autistického spektra nebo poskytnutí intervencí v pozdějším věku v podobě sociální rehabilitace. Dále podporujeme a iniciujeme procesy změny v legislativě týkající se osob s PAS, pořádáme školení pro poskytovatele sociálních služeb osobám s PAS,  zajišťujeme vzdělávání a osvětovou činnost v oblasti autismu pro rodiče, pedagogy, další účastníky péče a pro laickou i odbornou veřejnost.
Test

Příležitosti
Ulice: 
Anenská 10/10, Brno 602 00
Město: 
Brno