Oblastní charita Pardubice

Organizace

Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby uživatel služeb mohl zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost. Zároveň se snažíme pomoci předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí.
Test

Příležitosti
IČ: 
46492160
Ulice: 
V Ráji
Město: 
Pardubice