ADCH - Domov svaté Rodiny

Organizace

ADCH - Domov svaté Rodiny v Praze 6, poskytuje celoroční pobytové služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Máme dům v Liboci a dům na Petřinách

Posláním Domova svaté Rodiny je vytvářet láskyplné prostředí a podmínky pro plnohodnotný, smysluplný život klientů a naplňování jejich seberealizace a přispívat k rozvoji jejich osobnosti.

Dobrovolníci jsou partnery našim klientům, kteří jim zpestření volný čas a s nimiž mají nové zažitky a vztahy. Návštěvy a zájem doborvolníka zlepšujÍ náladu a chuť k životu především u osamělých klientů.S dobrovolníky chodí klienti ven a poznávají nová místa v Praze. S podporou dobrovolníka procvičují socíální dovednosti ( při objednávání v kavárně, při procházce v parku, při návštěvě  muzea, bazénu kulturních památek).

Dobrovolníků není nikdy dost. Nové členy přijímáme v průběhu celého roku.
Test

Příležitosti
IČ: 
43873499
Ulice: 
Ulrychova 1874/10
Město: 
Praha 6