Dobrovolnické centrum Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Dobrovolnické centrum

Dobrovolníci u nás navštěvují dlouhodobě hospitalizované pacienty a pomáhají jim překlenout dlouhá nemocniční odpoledne formou povídání, předčítání, hraní her nebo malou procházkou. Dále nám pomáhají realizovat skupinové akitvity pro pacienty jako například hudební odpoledne, výtvarné tvoření, trénink paměti, konzerty a pod.

Kontakt s dobrovolníky přináší pacientům rozptýlení, odlehčení a pozitivní náboj pro lepší uzdravování. 

Dobrovolníkem se u nás může stát kdokoliv od 16-ti let věku s čistým trestním rejstříkem. Máme zde středoškolské i vysokoškolské studenty, pracující lidi i aktivní seniory.

Darujte svůj čas pacientům a podpořte je v boji s nemocí. Věnujte jim 1 hodinu týdně nebo 1x za 14 dnů.

Email: dobrovolnicke.centrum@onp.cz
Test

Příležitosti
Ulice: 
Podbrdská 269, Budova E, 1.patro
Město: 
Příbram