Národní ústav pro autismus, z. ú.

Organizace

Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.

V Národním ústavu pro autismus, z. ú. poskytujeme od roku 2003 širokou nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny z celé České republiky.

Jak pomáháme:

Poskytujeme psychologické, psychiatrické a sociální služby. Nabízíme odborné poradenství jednotlivcům, rodinám i zařízením, které mají v péči klienty s PAS. Provozujeme celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a chováním náročným na péči a v rámci včasné intervence se náš tým stará o rodiny s předškolními dětmi. Psychiatr a psychologové u nás dělají psychodiagnostiku a terapeuti vedou individuální a skupinové nácviky sociálních dovedností. Speciální pedagogové sestavují pro předškolní děti, žáky a studenty individuální vzdělávací programy, poskytují školám a školkám odborné poradenství a radí při zařazování dětí do těchto zařízení. Jsme zřizovatelem mateřské školy pro děti s autismem a  sociálního podniku nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem. Realizujeme také programy podporovaného zaměstnávání.

Nabízíme vzdělávací kurzy, pořádáme osvětové akce (celoroční kampaň Porozumět autismu, NAUTIS FEST, cena Aplaus atd.), odbornou konferenci a osvětové výstavy. Při NAUTIS působí divadelní soubor Dr.amAS, který se zaměřuje na autorskou tvorbu vycházející z příběhů členů souboru, kterými jsou převážně dospělí lidé s PAS.
Test

Příležitosti
IČ: 
26623064
Ulice: 
V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8
Město: 
Praha
Hledáme personál do střediska volného času NAUTIS
Aktuální
Datum konání
Neděle, Září 12, 2021 do Sobota, Srpen 6, 2022
  • Lidé s autismem
  • Volnočasové aktivity
15+
Pravidelná
„Pomáháme. Chceme porozumět.“
Aktuální
Datum konání
Úterý, Duben 6, 2021 do Sobota, Duben 6, 2030
  • Lidé s hendikepem
  • Benefiční akce
  • Manuální práce
  • Administrativa
Dlouhodobé
18+
Pravidelná