Za sklem o.s.

Organizace

Za sklem o. s. je nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Naším klientem není pouze samotný člověk s PAS, ale zároveň celá jeho rodina.
Test

Příležitosti
IČ: 
22901531
Ulice: 
Pardubská 293
Město: 
Vizovice