ASOCIACE PROTETICKÝCH PACIENTŮ z.s.

Organizace

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým, nepolitickým sdružením občanů, v němž se sdružili protetičtí a ortopedičtí pacienti, handicapovaní a jinak zdravotně postižení k aktivní činnosti na jejich ochranu a jejich podporu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti poskytování zdravotní péče a služeb zdravotně postiženým.
Test

Příležitosti
IČ: 
1417592
Ulice: 
ŠMERALOVA 369/22
Město: 
HRADEC KRÁLOVÉ