Společnost E

Organizace

Většina lidí s epilepsií by dokázala žít běžným způsobem života. Často však naráží na bariéry, které jim jejich úsilí výrazně komplikují. Především v zaměstnání a mezilidských vztazích. Společnost E už více jak 28 let dodává lidem s epilepsií sílu vypořádat se s těmito překážkami. Za více než čtvrtstoletí naší existence jsme podpořili 35 tisíc lidí. Přidejte se k nám!

Naše činnosti jsou:

  • poskytujeme sociální poradenství
  • provozujeme komunitní centrum Liška
  • zaměstnáváme lidi s epilepsií v květinové dílně
  • vzděláváme a šíříme osvětu

V čem nám můžete pomoci:

  • monitoring článků/novinek souvisejících s epilepsií
  • překlady textů o epilepsii z cizích jazyků
  • pomoc na workshopech, trzích našeho sociálního podniku Aranžérie
  • výroba drobných dárkových předmětů Aranžérie
  • pomoc při organizaci kulturních akcí v našem komunitním centru Liška
  • výpomoc na zahradě

Kontakt:

Liškova 959/3, Praha 4 - Kamýk

info@spolecnost-e.cz

tel.: 241 722 136

www.spolecnost-e.cz

kontaktní dotazník pro dobrovolníky: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo7X3hcpsk7zC1-0mTrdXR69vaTYiR...
Test

Příležitosti
IČ: 
552534
Ulice: 
Liškova 959/3
Město: 
Praha