Nadace na ochranu zvířat

Organizace

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statusem nadace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat (*Animal Rights) a zasazuje se o jejich životní pohodu (*Animal Welfare).

Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

 

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT

Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4, CZ

Tel: +420 222 135 460

Fax: +420 222 136 461

Email: nadace@ochranazvirat.cz

www.ochranazvirat.cz

 
Test

Příležitosti
IČ: 
61387878
Ulice: 
Pujmanové 1219/8
Město: 
Praha 4