Host Home-Start Česká republika, pobočka Ostrava

Organizace

Pomáháme dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nedovedou sami vytvořit harmonické a podnětné zázemí pro své děti. Obecně je cílem snaha o vytvoření bezpečného a zdravého místa pro děti v rodině a podporu její celistvosti. 

Při práci s rodinou a dětmi se cítíme být zavázáni odkazem prof. Zdeňka Matějčka, který projekt od jeho vzniku podporoval.

Organizace vznikla v roce 2003 v Praze a je součástí členské asociace Home-Start Worldwide. HoSt Home-Start ČR je akreditovaným členem asociace. Pobočka v Ostravě působí od roku 2013. 
Test

Příležitosti
IČ: 
26616190
Ulice: 
Havlíčkovo nábřeží 21
Město: 
Ostrava