Revenium, z. s.

Organizace

Jsme tým profesionálů různých oborů, pro které je důležité, aby nikdo kvůli svému (nejen) zdravotnímu znevýhodnění nemusel marnit svůj talent, ale naopak ho mohl rozvíjet, ať už v zaměstnání či podnikání.  Jsme devadesátiprocentním zaměstnavatelem lidí se zdravotním postižením.

  • propojujeme osoby se zdravotním postižením se zaměstnavateli;
  • pomáháme vráti život na středočeský zámek Hluboš
  • pomáháme lidem se zdravotním či jiným znevýhodněním v rozvoji podnikatelských aktivit;
  • pomáháme edukovat firemní sektor;
  • nabízíme veřejnosti poradenství, informace a obsah, který pomáhá, vzdělává, propojuje a motivuje;
  • strategicky propojujeme oblast zdravotní, sociální a vzdělávání;
  • měníme přístup mladých lidí s handicapem k jejich budoucí kariéře, ale také k dobrovolnictví a k filantropii;
  • měníme pohled na seniory: vážíme si všech, kteří i v důchodovém věku chtějí pracovat nebo předávat své zkušenosti v dobrovolnických a charitativních aktivitách;
  • naplňujeme tolik skloňované principy rovných příležitostí pro různé skupiny menšin ve společnosti.




Test

Příležitosti
IČ: 
6589383
Ulice: 
sídlo: Špitálka 91/23, Brno
Město: 
Brno/Praha/Žatec