Nadklam Cestou z exekucí

Organizace

Náš spolek je otevřeným, dobrovolným, nezávislým, nevládním a neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci pozitivních změn v exekucích a ve vymáhání pohledávek, aby byla napravena ústavnost, narovnána zaručená práva účastníků řízení a zlegislativněn komplexně-produktivnější systém podporující vyrovnanou lidskou sounáležitost k právům i k povinnostem.

Naší hlavní činností je oblast vzdělávání a pomoci při řešení problémů s exekucemi.

Základními účely spolku jsou:

  • pomoc při orientování mladistvých, rodin a jednotlivců v sociálním, právním a ekonomickém systému
  • prevence před nástrahami systému vymáhání pohledávek a exekucí
  • hledání řešení průvodních negativních jevů exekucí, chudoby, hmotné nouze a tíživé finanční situace
  • zvyšování obecné finanční a právní gramotnosti

Aktuální projekty:

Cesta z exekucí

Den konce dluhů

Debaty o exekucích

Více o nás: www.nadklam.cz/o-nas/
Test

Příležitosti
Ulice: 
Slovinská 47
Město: 
Brno