Na ovoce, z.s.

Organizace

Na ovoce je nezisková organizace, která usiluje o obnovení zájmu o ovocné stromy a sady ve městech i ve volné krajině. Pořádáme vycházky pražskými sady a workshopy, které učí péči o ovocné stromy a zpracování jejich plodů, šíříme osvětu prostřednictvím vzdělávacích akcí a s pomocí komunity sběračů mapujeme volně přístupné ovocné stromy, keře a byliny, jejichž plody může kdokoliv využít pro vlastní potřebu. Loni jsme spustili e-shop se stromy tradičních ovocných odrůd, které se pomalu vytrácejí z krajiny i z naší paměti, abychom je pomohli zachovat i pro další generace.

Naším cílem není jen vrátit místní ovoce na naše stoly a původní odrůdy do sadů a zahrádek, ale také posílit vztah lidí ke krajině a pomoci jim převzít zodpovědnost za péči o místa, ve kterých žijí.
Test

Příležitosti
Ulice: 
Černínská 308/2a
Město: 
Praha 1