Český svaz chovatelů, z.s., ZO Mikulášovice

Organizace

Náš pobočný spolek je zaměřen na práci s dětmi, mladými chovateli zvířat. Působí u nás kroužek mladých chovatelů, jehož členy jsou děti z města a okolí. Spolek sdružuje chovatele zvířat, pořádá výstavy zvířat v držení mladých chovatelů, soutěžní výstavu Mikulášovická kraslice, pořádá výlety na výstavy zvířat a jiné akce, děti se aktivně zúčastňují vědomostní soutěže Olympiáda mladých chovatelů, kde dosahují poměrně dobrých výsledků, spolek již pořádal několik celostátních kol této  olympiády. Největší a hlavní akcí je třítýdenní stanový letní dětský tábor se zvířaty s mezinárodní účastí, jehož se zúčastňují děti se svými miláčky, o které se po dobu tábora starají. V roce 2018 to bude již 35 ročník. Spolupracujeme s mladými chovateli v nedalekém Sasku, s nimiž pořádáme pravidelně společná setkání. Spolek funguje 100 % dobrovolnicky, všichni funkcionáři, vedoucí na táborech a další spolupracovníci u nás působí bez jakékoliv finanční odměny.
Test

Příležitosti
IČ: 
86797263
Ulice: 
Salmov 31
Město: 
Mikulášovice