KC Motýlek

Organizace

Sdružení na pomoc dětem s handicapy vzniklo především proto, aby pomáhalo dětem s postižením a jejich rodinám. Věříme, že si zaslouží upřímnou úctu a podporu. Snažíme se být jim nablízku a poskytovat jim pomoc prostřednictvím sociálních a návazných služeb. V Motýlku si mohou vybrat z mnoha aktivit, které dětem s postižením pomáhají smysluplně využít volný čas a také získat potřebné dovednosti k tomu, aby se mohly začlenit mezi vrstevníky. V našich příjemných prostorách našli své místo také rodiče s malými dětmi v náročné životní situaci a starší děti a mládež, které žijí v sociálně ohrožujícím prostředí.
Test

Příležitosti
Ulice: 
Vlčkova
Město: 
Praha