DEJME DĚTEM ŠANCI, o.p.s.

Organizace

Pomáháme dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti. Usnadňujeme jim úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova. Hledáme pro děti podporovatele, patrony, přátele, zaměstnavatele a dárce. Ve spolupráci s vedením dětských domovů zařazujeme do našich projektů děti, pro které je vaše podpora potřebná.

Nepodporujeme dětské domovy. Vždy podporujeme konkrétní dítě!

Projekty organizace jsme koncipovali tak, aby opravdu pomohly potřebným. Nechceme být závislí na grantech a naše projekty uzpůsobovat a měnit podle aktuálních grantových výzev. Financování činnosti organizace je proto založeno zejména na podpoře z řad fyzických a právnických osob.

Naším cílem je učinit DEJME DĚTEM ŠANCI synonymem možnosti podpořit konkrétní dítě z dětského domova, které vás něčím zaujme, a to takovou formou, která je pro vás přijatelná jak z lidského hlediska, tak finančně.
Test

Příležitosti
IČ: 
22903844
Ulice: 
Lojovická 797/20
Město: 
Praha