Za tajemstvím Filipova údolí

Publikováno 2. 5. 2024 | Hnutí Brontosaurus
Máš pro strach uděláno a nebojíš se s námi prožít sedm dní v okouzlující přírodě Bílých Karpat? Užij si tábor pro dospělé a přispěj k péči o přírodu.
Platná
Za tajemstvím Filipova údolí
Proč využít tuto příležitost: 
Těšit se můžeš na hry, společnou zábavu a další prožitkové aktivity. Na táboře máme v plánu také několik fyzicky nenáročných činností pro ochranu přírody a zvelebování táborové základny.
Jak dobrovolník pomůže: 
Výroba budek pro ohrožené ptactvo, obnova lesního jezírka pro obojživelníky.

Slyšte, poutníci po cestách klikatých, letos o žních do naší raně novověké podkarpatské vesnice Krysojídky nad Hrubým potokem zavítejte! Lid zdejší jest bohabojný a po každodenní robotě na panském hledí každý z nich, aby na svém domku, chalupě či statku trochu toho žvance sobě a své rodině vydobyl. Jen sem tam se ve vsi zvěsti od úst k ústům nesou, k nelibosti počestných jejích obyvatel, že nám zde cosi klíčí za temných nocí, kdy každý již z pod duchny své strachy nevystrčí víc než nos. Kostelní báby prý si špitají, že se čarodějnictví mezi ženami i muži šíří, a ti že pak po nocích na bělokarpatských vrších tancují, sbírají byliny všeliké, by s jejich pomocí kejkle své a čáry prováděli, vzývajíc síly samotného pekla. To vše však není nic než plky pověrčivých bab. Pročež víska naše malebná zve muže i ženy počestných mravů, pracovitých rukou a odvážného srdce, by zavítali v naše obydlí a zvali drahé naše Krysojídky, byť na chvíli pouhou, svým domovem. Odměnou budiž jim krásy a divy lesů bělokarpatských – palouky za nocí lunou stříbřené, ve dne bystřiny sluncem zlacené, kraj duchem prodchnutý a místním lidem nad jiné vzácný.

 

Cena: 1000 Kč