Roční dobrovolnictví v zahraničí

Publikováno 23. 8. 2023 | SADBA, Salesiánská asociace Dona Boska
Pomocí projektu Adopce nablízko připravujeme a vysíláme dobrovolníky, kteří pak nasadí část svého života a pomáhají těm nejpotřebnějším.
Platná
Roční dobrovolnictví v zahraničí
Proč využít tuto příležitost: 
Příležitost naplno využít své zkušenosti, vlastnosti a potenciál, který je skrytý v každém člověku
Poznání nových lidí, kultur, obohacení každého dobrovolníka o nadhled nad svým životem a svými radostmi i starostmi
Jak dobrovolník pomůže: 
Dobrovolník bude s dětmi a mladými lidmi v každodenním kontaktu. Může se stát jejich přítelem a společně se mohou obohacovat.

Salesiánská dobrovolná služba (Adopce nablízko)

Umožňuje mladým lidem zapojit se až na jeden rok do činnosti některého salesiánského zařízení pro děti a mládež ve světě. Zaštiťuje ji zapsaný spolek SADBA (Salesiánská asociace Dona Boska). Dobrovolná služba je akreditována na Ministerstvu vnitra ČR podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě.

více na www.adopcenablizko.cz

Náplň činnosti salesiánských dobrovolníků

 • výuka (cizích jazyků, odborných technických předmětů IT,,…),
 • přímá práce s dětmi a mládeží,
 • příprava jednorázových akcí (víkendových či prázdninových),
 • doučování,
 • administrativní práce,
 • manuální práce,
 • a další dle potřeby místa a schopností dobrovolníka.

Dobrovolník má též možnost účasti na duchovním životě salesiánské komunity, ve které během dobrovolné služby žije.

Příprava dobrovolníků

Podmínkou pro vyslání dobrovolníka v rámci programu Adopce nablízko je absolvování přípravy dobrovolníků.

Průběh a obsah přípravy

 • Zahrnuje 8 víkendů během jednoho školního roku (před nastoupením na dobrovolnou službu), které probíhají na různých místech v ČR.
 • Náplň víkendů: základní informace o dobrovolné službě, salesiánská pedagogika a spiritualita, výchova a sebevýchova, hry, interkulturní pedagogika, seznámení s riziky dobrovolné služby, praktické informace, rizikové chování, krizové momenty, první pomoc, praktická příprava programů atd.
 • Předpokládá také několikadenní/týdenní zkušební pobyt v salesiánském zařízení v ČR nebo zahraničí.
 • Na přípravných školeních se podílí tým koordinátorů a lektorů.

Předpoklady dobrovolníka

 • osobní nasazení a zralá motivace,
 • ochota pracovat v křesťanském prostředí,
 • znalost jazyka nebo snaha se jej naučit (v případě dobrovolné služby v zahraničí),
 • dobrý zdravotní a psychický stav (zejména v případě dobrovolné služby v rozvojových zemích),
 • povinná účast na přípravných setkáních (program Adopce nablízko)

 

více na www.adopcenablizko.cz