Přidejte se k nám

Publikováno 5. 4. 2024 | Ekocentrum Pod Marjánkou z.s.
Potřebujeme ruce. Místo, projekty, materiál i občerstvení máme.
Platná
Přidejte se k nám
Proč využít tuto příležitost: 
Potřebujeme pomoci s dřevovýrobou (kompletace konstrukcí a stavba vysokých záhonů z palet)
Využití či nabití zkušeností se sázením, řízkováním, množení rostlin...
Získávání nových dobrovolných kolegů, vztahů, prohlubování zkušeností s prací s komunitně-sociálním dopadem.
Pomůžete s budováním Ekocentra Pod Marjánkou a realizací našich projektů.
Jak dobrovolník pomůže: 
dřevovýroba (kompletace konstrukcí na vysoké záhony z palet)
plnění vysokých záhonů
sázení, řízkování, množení rostlin
kontrola stranovišť naučných stezek, studánek a pramenů

Ekocentrum Pod Marjánkou

působí v Novém Strašecí.

 

Účelem spolku je příprava a realizace environmentálních a vzdělávacích programů pro školy a veřejnost, realizace komunitních aktivit podporujících péči o krajinu, vodu v krajině
a udržitelné hospodaření a využití krajiny. Budeme se věnovat také historii Nového Strašecí, těžbě a změnám v krajině.
 
Máme velké plány, ale pro začátek chceme propojit různé skupiny obyvatel, vyslechnout pamětníky a věnovat se drobným akcím, které mohou ukázat cestu, jak se přirozeně
a rozumně starat o krajinu v okolí města.

 

Scháníme ruce, hodí se všechny, pravé, levé, mužské, ženské, staré i mladé.

 

Proč využít tuto příležitost?

Společenská angažovanost: Účast v dobrovolnické činnosti je skvělý způsob, jak se aktivně podílet na životě vaší komunity.

Posilujete vztahy s ostatními lidmi a budujete sounáležitost v rámci společnosti.

Osobní rozvoj: Zapojení se do dobrovolnických aktivit vám umožní rozšířit své dovednosti a zkušenosti v různých oblastech.

Získáte příležitost k osobnímu růstu a seberozvoji prostřednictvím nových výzev a zkušeností.

Pozitivní dopad na svět: Vaše činnost jako dobrovolníka má možnost ovlivnit a měnit svět k lepšímu.

Pomáháte vytvářet pozitivní změny ve společnosti a podporujete hodnoty solidarity a altruismu.

Radost a naplnění: Účast v dobrovolnických aktivitách vám přináší radost z pomoci druhým a pocit naplnění z přínosu pro společnost.

Zažijete pocity vděčnosti a ocenění od těch, kterým jste pomohli, což přispívá k vašemu vlastnímu štěstí a blahobytu.

 

Čtyři důvody, proč se stát dobrovolníkem pro realizaci projektů Ekocentra Pod Marjánkou z.s.

Podpora životního prostředí: Účast v projektech Ekocentra umožňuje aktivně přispívat k ochraně a udržitelnému rozvoji životního prostředí.

Pomáháte s realizací ekologických projektů a iniciativ, které mají pozitivní dopad na naši planetu.

Edukace a osvěta: Jako dobrovolník budete mít příležitost zapojit se do vzdělávacích aktivit a osvětových akcí, které šíří povědomí o životním prostředí.

Přispíváte k informovanosti veřejnosti o důležitých ekologických tématech a podporujete ekologickou gramotnost.

Komunitní angažovanost: Účast v projektech Ekocentra umožňuje budovat silné vazby ve své komunitě a podílet se na společných cílech a hodnotách.

Spolupráce s ostatními dobrovolníky posiluje sounáležitost a pocit příslušnosti k místnímu společenství.

Osobní rozvoj a zkušenosti: Zapojení se do projektů Ekocentra poskytuje příležitost k rozvoji dovedností a získání nových zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí.

Získáte možnost rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, udržitelnosti a environmentálního aktivismu.