Praxe a dobrovolnictví v Centru integrace dětí a mládeže

Publikováno 22. 4. 2024 | Centrum integrace dětí a mládeže
Platná
Praxe a dobrovolnictví v Centru integrace dětí a mládeže
Proč využít tuto příležitost: 
- poznání problematiky neziskového sektoru, integrace a inkluze v praxi
Jak dobrovolník pomůže: 
S medializací a publicitou, tvorbou PR, při prezentacích a akcích pro veřejnost, v klubech a akcích pro děti, na příměstských táborech jako vedoucí a praktikanti

Uvítáme   dobrovolníky                 

v našem centru a nabízíme

 

- odbornou praxi

- dobrovolnickou práci

- poznání problematiky neziskového sektoru,             

  integrace a inkluze v praxi                                               

- informace o dětech se specifickými potřebami                                             

- odborné konzultace a poradenství                                       

- zapojení do Komunitního centra Karlín

- a další dle individ. dohody

 

 

Potřebujeme Vaši pomoc

 

- v klubech a akcích pro děti

- na příměstských táborech jako vedoucí

  a praktikanti

- při prezentacích a akcích pro veřejnost

- s medializací a publicitou, tvorbou PR

 

 

 

 Centrum integrace dětí a mládeže,z.s.

  Peckova 277/7, 186 00 Praha 8 - Karlín, 775 937 707

 

            www.cidpraha8.cz, facebook cidpraha8

 

PŘIJMEME STUDENTY

NA odbornou PRAXI !

 

1. na přímou práci s dětmi

 

 - pracujeme s předškolními dětmi a jejich rodiči,           

   s dětmi s handicapy a sociálně ohroženými     

   v rámci integrovaných klubů v Karlíně

 - během prázdnin pořádáme příměstské tábory     

   v Praze

            

2. další oblasti práce

 

 - pomoc při organizaci akcí a s administrativou

 - účast na prezentačních a odborných akcích

 - možnost odborných konzultací a poradenství

 - realizace studijních potřeb (ankety, šetření,    

   supervize, pozorování ad.)

 

 

                                               

    Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

               Peckova 277/7,186 00 Praha 8 – Karlín, www.cidpraha8.cz

             cidpraha8@centrum.cz, facebookcidpraha8

 

PŘIJMEME STUDENTY

NA odbornou PRAXI !

 

1. na přímou práci s dětmi

 

 - pracujeme s předškolními dětmi a jejich rodiči,           

   s dětmi s handicapy a sociálně ohroženými     

   v rámci integrovaných klubů v Karlíně

 - během prázdnin pořádáme příměstské tábory     

   v Praze

            

2. další oblasti práce

 

 - pomoc při organizaci akcí a s administrativou

 - účast na prezentačních a odborných akcích

 - možnost odborných konzultací a poradenství

 - realizace studijních potřeb (ankety, šetření,    

   supervize, pozorování ad.)

 

 

                                               

    Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

               Peckova 277/7,186 00 Praha 8 – Karlín, www.cidpraha8.cz

             cidpraha8@centrum.cz, facebookcidpraha8