Pracuješ rád/a s dětmi? Staň se dobrovolníkem pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, a dalšími specifickými potřebami

Publikováno 26. 3. 2024 | Via Cordis, z.ú.
Nabízíme dobrovolníkům trávení času s dítětem v rodině dle časových možností dobrovolníka, případně výpomoc při aktivitách v naší herničce, dále získání zkušeností v oboru a účast na vzdělávacích kurzech zdarma.
Platná
Pracuješ rád/a s dětmi? Staň se dobrovolníkem pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, a dalšími specifickými potřebami
Proč využít tuto příležitost: 
Dobrovolník získá nové zkušenosti v oboru, a dovednosti v práci s dítětem se specifickými potřebami v rodině, nebo při výpomoci na skupinových aktivitách u nás v herničce, dále se dobrovolník může účastnit zdarma našich vzdělávacích kurzů.
Jak dobrovolník pomůže: 
pomoc rodinám se speciálními dětmi, odlehčení rodinám a úspora času rodině (rodič se může věnovat dalším věcem mezitím co se dobrovolník věnuje dítěti)

Pracuješ rád/a s dětmi? Staň se dobrovolníkem pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, ale i dalšími specifickými potřebami.

V naší organizací nabízíme pomoc a podporu nejen pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, ale i dalšími specifickými potřebami. Rodiny propojujeme s dobrovolníky. Nabízíme dobrovolníkům trávení času s dítětem v rodině dle časových možností dobrovolníka, případně výpomoc při aktivitách v naší herničce (výtvarná herna), dále získání zkušeností v oboru (a získání nových dovedností při práci s dětmi se specifickými potřebami) a účast na vzdělávacích kurzech zdarma a možnost sdílení zkušeností - supervize.