Pozvánka na online školení psychické první pomoci

Publikováno 7. 4. 2021 | Diakonie CČE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA. Můžete se přihlásit jako náhradník. https://povodne.diakonie.cz/aktualne/pozvanka-na-online-skoleni-psychicke-prvni-pomoci/
Archivováno
Pozvánka na online školení psychické první pomoci
Proč využít tuto příležitost: 
naučíte se, jak poskytnout podporu lidem v náročné situaci
seznámíte se se základy krizové komunikace
dozvíte se, jak rozpoznat člověka, který prodělal šok, a jak s ním zacházet
naučíte se, jak zacházet s vlastními emocemi, jak si nastavit hranice a jak se postarat o sebe v situaci, kdy pomáháte druhým
Jak dobrovolník pomůže: 
zlepšíte svoje schopnosti a dovednosti pro dobrovolnictví
naučíte se komunikovat s člověkem v krizi
můžete se regisrovat do databáze dobrovolníků připravených pomáhat při mimořádných událostech

Zveme vás na školení psychické první pomoci, které je určeno všem dobrovolníkům, kteří chtějí pomáhat při povodních i jiných mimořádných událostech.

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace je stále vážná a stále je nutné spolupracovat na jejím zvládnutí, školení proběhne v online prostředí.

Zaměří se na poskytování psychické první pomoci lidem v krizi. Povede ho lektor, terapeut a krizový intervent Mgr. Peter Porubský.

Školení psychické první pomoci se uskuteční 28. 4. 2021

Bude se konat od 9:00 do 16:30. Pro účastníky bude zdarma.

Kapacita je 12 dobrovolníků.

Toto školení se uskuteční online. Odkaz pro připojení pošleme pouze přihlášeným dobrovolníkům!

Přihlašujte se prosím do 21. 4. 2021 v tomto formuláři.

Toto školení se uskuteční za finanční podpory GŘ Hasičského záchranného sboru.