Pomoz Moravské Amazonii

Publikováno 30. 5. 2023 | Hnutí Brontosaurus
Připoj se k expedici, která je více než skutečná, i když připomíná dávné i nedávné dobrodružné výpravy, příběhy prvních badatelů a zejména osudy bojovníků za ochranu přírody. Čeká tě dobrodružný program a hlavně pomoc krajině nivy Moravy a lužních lesů.
Platná
Pomoz Moravské Amazonii
Proč využít tuto příležitost: 
zažij expedici do tajemných lesů
pomoz unikátnímu kusu moravské krajiny
seznam se se stejně naladěnými lidmi
Jak dobrovolník pomůže: 
Budeme vyrábět a vyvěšovat budky pro ptactvo, mapovat doupné stromy
tvořit úkryty pro živočichy
pečovat o aleje a o včelařské arboretum
přispějeme k budování základny pro ochranářské akce

Příroda a divočina! Kdysi jsme z ní vzešli. Pak se jí báli. Později s ní bojovali. Mnohde ji pokořili. A teď se bojíme o ni. Podobně se měnily výpravy do divočiny...

Vydej se s námi poznat jedinečný kus moravské přírody, pochopit čím je ohrožena, pomoci jí a přispět k budování terénní základy k aktivitám pro její ochranu.

Poznáš území ve střední Evropě nejbohatší na pestrost života, domov stovek ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území, kde se po staletí potkává člověk a divoká příroda. Lokalitu ceněnou vědci. Místo, které je však činností člověka stále více ohroženo.

Expedice je dobrovolnicko-zážitková akce, během které budeme pomáhat s péčí o přírodu nivy Moravy a lužních lesů, poznávat zdejší krajinu, historii, zajímavé lektory i sebe navzájem.

Během akce budeme putovat od lidských sídel do luhu a zase zpět. Postupně budeme na srubu a ve včelařském arboretu a na maringotce u slepého řeky ramene Moravy.

Více informací a přihlášku najdeš na https://brontosaurus.cz/akce/11193/