Pomáhej dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí

Publikováno 21. 12. 2020 |
Pomoc dětem s přípravou do školy a trávením volného času
Platná
Pomáhej dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
Proč využít tuto příležitost: 
zajímavá zkušenost
certifikát o dobrovolnické činnosti
pomoc velmi potřebným dětem
Jak dobrovolník pomůže: 
pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí s přípravo do školy
rodiče často řeší existenční problémy, nemají čas se dětem dostatečně věnovat
doprovod na kroužky
podnětné trávení volného času

Projekt Dobrovolníci v rodinách doplňuje sociální práci v sociálně znevýhodněných rodinách. Pomoc realizujeme v rámci “Služby pro rodinu".

Projekt vznikl v roce 2009, jeho cílem je podporovat děti ve smysluplném trávení volného času a zvládání školní přípravy, navzdory nepříznivé sociální situaci rodiny.

S čím nám můžeš pomoci?

▪ Příprava do školy – plnění domácích úkolů, organizace školních povinností, zlepšování výsledků dítěte v problémových předmětech, podpora samostatnosti dítěte.

▪ Volnočasová aktivita s dítětem – návštěva muzea, zoo, divadla, výtvarné činnosti, hry aj.

▪ Doprovod na volnočasové aktivity

▪ Pomoc při propagaci programu

▪ Pomoc při organizaci společenských akcí

NABÍZÍME

▪ vstupní vzdělávání

▪ osvědčení o účasti v dobrovolnickém programu

▪ pojištění pro výkon dobrovolnické činnosti

▪ pravidelné supervize pod odborným vedením supervizora

▪ průběžné vzdělávání na téma týkající se rodiny

▪ soustavný kontakt s koordinátorem dobrovolníků

▪ kontakt s novými lidmi a ostatními dobrovolníky

▪ vzájemné obohacení při spolupráci s rodinou

KRITÉRIA PŘIJETÍ

▪ osoba starší 18 let

▪ trestní bezúhonnost

▪ zdravotní způsobilost

▪ emočně stabilita a osobnostní vyzrálost

▪ minimálně středoškolské vzdělání

▪ ochota věnovat minimálně jednu hodinu týdně svého času

▪ ochota věnovat několik hodin měsíčně

Kontaktní osoba: Veronika Kučerová, tel: 730 852 345