„Pomáháme. Chceme porozumět.“

Publikováno 7. 4. 2021 | Národní ústav pro autismus, z. ú.
Pomáhejte s námi! Pomozte nám v našich službách pro děti i dospělé s poruchou autistického spektra - v zájmových kroužcích, na výletech, na letních příměstských táborech, v rámci služby sociální rehabilitace, v administrativě i na osvětových akcích.
Platná
„Pomáháme. Chceme porozumět.“
Proč využít tuto příležitost: 
Potkáte zajímavé lidi,
získáte zkušenosti při práci s lidmi s poruchou autistického spektra
a pomůžete tam, kde je to potřeba.
Jak dobrovolník pomůže: 
prací s dětmi a dospělými klienty s poruchou autistického spektra pod supervizí zkušených pracovníků NAUTIS (zájmové a rehabilitační aktivity, výlety a pobytové akce pro děti a dospělé),
při organizaci osvětových a fundraisingových akcí,
aktivitami podporujícími chod organizace (administrativa, úklid, údržba objektů apod.)

Chcete-li podpořit naši činnost, můžete pomáhat s námi nejen finančně či formou materiální podpory. Můžete nám pomoci i poskytnutím bezplatné služby. Uvítáme každou pomocnou ruku nejen v přímé péči, ale i ve službách, které jsou nutné k provozu naší organizace.

V rámci dobrovolnického programu „Pomáháme. Chceme porozumět.“, který je akreditován u Ministerstva vnitra České republiky, se mohou dobrovolníci zapojit do:

  • práce s dětmi a dospělými klienty s PAS pod supervizí zkušených pracovníků NAUTIS (zájmové a rehabilitační aktivity, výlety a pobytové akce pro děti a dospělé),
  • osvětových a fundraisingových akcí,
  • aktivit podporujících chod organizace (administrativa, úklid, údržba objektů apod.)

Pokud máte zájem zapojit se formou dobrovolnictví do činnosti naší organizace, kontaktujte nás prosím.Tereza Švábová

koordinátorka dobrovolníků a stážistů

tereza.svabova@nautis.cz, tel: +420 728 345 485

Matěchova 3, 140 00 Praha 4