Pojďte sdílet své dovednosti a záliby ve službě sociální rehabilitace Hvězdáři

Publikováno 19. 3. 2024 | Fokus Praha, z.ú.
Platná
Pojďte sdílet své dovednosti a záliby ve službě sociální rehabilitace Hvězdáři
Proč využít tuto příležitost: 
Lze přizpůsobit vašim zájmům i časovým možnostem, ideální příležitost, pokud nemáte prostor pro dlouhodobé dobrovolnictví.
Jak dobrovolník pomůže: 
Prostřednictvím sdíllení svých dovedností a zálib pomůžete našim klientů a klientkám rozšířit obzory o možných volnočasových aktivitách

Pojďte sdílet své dovednosti a záliby ve službě sociální rehabilitace Hvězdáři

Rádi bychom pro naše klienty a klientky (lidé se zkušeností s duševním onemocněním) vytvořili příležitosti setkat se s různorodými tématy a volnočasovým aktivitami. Hledáme proto lidi, kteří by měli chuť sdílet své dovednosti a záliby v rámci skupinových jednorázových setkání. Může se jednat o společné rukodělné dílny, besedy o cestování s promítáním fotek, procházky s historickým výkladem, diskuse na určitá témata a spoustu dalšího.

Jednalo by se o dílny o délce 2-3 hodiny ve všední dny, konkrétní časy lze přizpůsobit. 

Pro domluvu na konkrétním termínu se s námi spojte a určitě se spolu domluvíme.

Prostřednictvím sdílení svých dovedností a zálib pomůžete našim klientů a klientkám rozšířit obzory o možných volnočasových aktivitách.

Lze přizpůsobit vašim zájmům i časovým možnostem, ideální příležitost, pokud nemáte prostor pro dlouhodobé dobrovolnictví.