Pojď s námi překonávat výzvy

Publikováno 19. 9. 2023 | Komunitní centrum Zahrádka
Pomáhej s námi rozvíjet ostravskou komunitu. Tvoříme volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, příměstské tábory, osvětové aktivity, divadelní slavnost a s tebou přijde třeba i něco nového
Platná
Pojď s námi překonávat výzvy
Proč využít tuto příležitost: 
Můžeš využít své schopnosti či se zdokonalit v těchto aktivitách: 1) plánování a organizace různorodých aktivit; 2) péče o sociální sítě; 3) fundraising; 4) komunikace a spolupráce s dalšími institucemi
Jak dobrovolník pomůže: 
Můžeš si vybrat, jestli budeš nápomocný/á v jedné či více aktivitách: 1) plánování a organizace různorodých akcí; 2) péče o sociální sítě; 3) fundraising; 4) oblast celoživotního a mimoškolního vzdělávání; 5) komunikace a spolupráce s dalšími institucemi

Hledáme pomocné ručky do Komunitního centra Zahrádka

Pojď s námi překonávat výzvy

Spolu budeme:

- plánovat a organizovat akce, které stmelují ostravskou komunitu

- pečovat o sociální sítě

- věnovat se fundraisingu

- plánovat a organizovat vzdělávací aktivity (celoživotní a mimoškolní učení)

- plánovat a organizovat mezigenerační aktivity

- spolupracovat s dalšími institucemi