Online doučování žáků migrantů - lektor/lektorka

Publikováno 14. 10. 2023 | Sdružení pro integraci a migraci
Dobrovolníci a dobrovolnice pomáhají žákům migrantům se snáze zapojit do školní výuky. Celé doučování probíhá online.
Platná
Online doučování žáků migrantů - lektor/lektorka
Proč využít tuto příležitost: 
Možnost pomoci z pohodlí vlastního domova
Kvalitní metodické vedení ze strany zaměstnanců Sdružení pro integraci a migraci
Možnost dále se vzdělávat v oblasti práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
Není nutná předchozí zkušenost s doučováním či vedením výuky.
Jak dobrovolník pomůže: 
Hravou formou bude rozvíjet komunikační dovednosti žáka.
Bude žákovi parťákem a pomůže mu s orientací v učivu.

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) je nezisková organizace, která již 30 let poskytuje všestrannou podporu migrantům a uprchlíkům na území České republiky. Soustředíme se především na sociální, právní a psychosociální poradenství.

Program online doučování

Na dopady distanční výuky během pandemie Covid-19 na žáky s odlišným mateřským jazykem SIMI reagovalo vytvořením programu online doučování, ve kterém se role lektorů zhostili dobrovolníci. Cílem bylo propojit děti s někým, kdo by jim pomáhal s adaptací na distanční výuku a zároveň rozvíjel jejich dovednosti v češtině. Tento cíl se s koncem protipandemických opatření pozměnil, ale základní myšlenka zůstala stejná - poskytovat individuální podporu formou online doučování žákům, kteří neovládají češtinu v takové míře, která by jim umožnila se plně integrovat ve školním prostředí.

Doučování se soustředí na žáky s OMJ navštěvující základní školu a mající problémy ve výuce kvůli nedostatečné znalosti češtiny či kvůli kulturním rozdílům. Doučujeme žáky napříč ročníky a s velmi různorodými jazykovými dovednostmi. Jejich znalost češtiny často neodpovídá délce jejich pobytu v ČR nebo jejich věku. Přestože doučujeme i děti s prakticky nulovou znalostí češtiny, snažíme se primárně cílit na žáky na úrovni A2 a vyšší. Řada žáků se potýká i s dalšími problémy, nad rámec potřeby rozvíjení jazykových dovedností, které je třeba brát během doučování v potaz a respektovat.

Koho hledáme?

Online doučování žáků s OMJ je vhodné pro všechny dobrovolníky, kteří mají zájem podpořit SIMI formou přímé individuální práce s klienty, ale mají omezené možnosti zapojení. Online doučování umožňuje jejich zapojení z pohodlí domova. Od dobrovolníků v tomto ohledu vyžadujeme následující:

 • zodpovědný, vstřícný a trpělivý přístup

 • schopnost se učit

 • možnost stabilního připojení k internetu a technické vybavení pro provozování online hovorů

 • základní dovednosti s prací e-mailem a alespoň jedním nástrojem pro provozování online hovorů (Google Meet, Skype, MS Teams aj.)

 • časové možnosti nejméně 2 hodiny týdně po dobu minimálně 4 měsíců

Podmínkou zapojení nejsou, ale v rámci doučování mohou být nápomocné následující dovednosti:

 • zkušenost s prací s dětmi, s doučování a/nebo s výukou

 • znalost alespoň jednoho jiného jazyka, než češtiny

Náplň dobrovolnické činnosti:

 • dobrovolník se 1-3 krát týdně (dle svých časových možností) spojí s žákem prostřednictvím online hovoru,  průměrná hodina trvá v rozmezí 35-50 minut

 • dobrovolník se s žákem zaměří na probírání předem domluvené látky – ať je již domluvenou látkou přímo český jazyk či nikoliv, doučování se vždy zároveň snaží o rozvíjení komunikačních dovedností v češtině a slovní zásoby žáků

 • dobrovolník se snaží žákovi pomoci lépe se zorientovat v chodu výuky a v prostředí české školy – obecně vzato jsou dobrovolníci při doučování pro žáky spíše než v pozici lektorů v pozici “online buddies”

Co nabízíme?

 • smysluplnou a podnětnou práci v zázemí etablované neziskové organizace

 • neformální aktivity v komunitě podobně smýšlejících lidí

 • možnost svou činností podpořit pozitivní změnu ve společnosti

 • další vzdělávání díky nabídce školení a workshopů

 • potvrzení o absolvování dobrovolnictví

 • možnost aktivně se zapojit do pořádání komunitních akcí 

 • získání hodnotných zkušeností a praxe v oblasti vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem

Místo výkonu činnosti: online – odkudkoliv 

Více informací najdete ZDE.