Online doučování žáků migrantů - lektor/lektorka

Publikováno 16. 1. 2023 | Sdružení pro integraci a migraci
Dobrovolníci a dobrovolnice pomáhají žákům migrantům se snáze zapojit do školní výuky. Celé doučování probíhá online.
Platná
Online doučování žáků migrantů - lektor/lektorka
Proč využít tuto příležitost: 
Možnost pomoci z pohodlí vlastního domova
Kvalitní metodické vedení ze strany zaměstnanců Sdružení pro integraci a migraci
Možnost dále se vzdělávat v oblasti práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
Není nutná předchozí zkušenost s doučováním či vedením výuky.
Jak dobrovolník pomůže: 
Hravou formou bude rozvíjet komunikační dovednosti žáka.
Bude žákovi parťákem a pomůže mu s orientací v učivu.

ONLINE DOUČOVÁNÍ 

Online doučování je praxí, kterou jsme začali rozvíjet v reakci na uzavření škol z důvodů pandemie nemoci Covid-19 na jaře roku 2020 a rozhodli se v ní pokračovat i po opětovném otevření škol. Dobrovolníci doučování vedou výhradně prostřednictvím online platforem (Skype, Google Meet atd.), přes které se pravidelně jednou až třikrát týdně scházejí s dětmi z rodin migrantů. Těm se pak snaží pomáhat s porozuměním učivu nebo rozšiřovat jejich znalosti češtiny a komunikační dovednosti.

Doučování probíhá (až na výjimky) jeden žák na jednoho dobrovolníka. Jeho cíle je zprostředkovávat dětem zejména individuální přístup a poskytovat jim potřebnou podporu, na kterou jejich rodiče či pedagogové nemají kapacitu. Smyslem činnosti dobrovolníků není nahradit pedagogy a školní výuku. Spíše se soustředí na problémy, se kterými se žáci ve škole potýkají a pomáhají jim s orientací v učivu.

Online doučování má samozřejmě svá specifika. Nespornou výhodou je, že doučování může probíhat prakticky odkudkoliv a není fixováno na offline setkání žáka a dobrovolníka. Právě z toho důvodu je učení v online prostoru velmi odlišné a je třeba to mít na zřeteli. Online prostor představuje také příležitost pro použití řady unikátních metod a pro využívání interaktivních materiálů a aplikací. Dobrovolníky se specifiky práce s žáky migranty a s možnými metodami práce rádi seznámíme. Po celou dobu doučování dobrovolník úzce spolupracuje s pracovníky Sdružení pro integraci a migraci, kteří mu mimo jiné poskytují metodickou podporu.

KOHO DOUČUJEME

Doučování se soustředí na žáky s OMJ, kteří navštěvují základní školu a potýkají se s problémy ve výuce kvůli nedostatečné znalosti češtiny nebo kvůli kulturním rozdílům. Doučujeme převážně žáky s OMJ napříč ročníky. Aktuálně pociťujeme velký zájem zejména ze strany žáků z Ukrajiny. Znalost češtiny je u všech žáků, které doučujeme, různorodá a zcela nemusí odpovídat tomu, v jakém ročníků tito žáci jsou. Snažíme se cílit na žáky na úrovni A2 a vyšší.

Více informací najdete ZDE.