Máma dobrovolnicí - Hradec Králové

Publikováno 31. 5. 2022 | HoSt Home-Start ČR
Dobrovolničení u nás je založené na přenosu zkušeností s výchovou dětí. Dobrovolník dochází přímo do klientské rodiny s alespoň 1 dítětem do 6 let, kam s sebou může přivést i svoje dítě. Pozice je vhodná i pro mámy na mateřské stejně jako zralé seniorky!
Platná
Máma dobrovolnicí - Hradec Králové
Proč využít tuto příležitost: 
Dobrovolnictví můžete vykonávat i se svým dítětem!
Dlouhodobé docházení 1x týdně do stále stejné rodiny umožňuje vidět změny postupně. A možná se i sami o sobě něco naučíte.
Budete se podílet na prevenci umisťování dětí do institucionálních zařízení.
Stanete se součástí týmu více než 60 dobrovolnic, se kterými můžete sdílet svoje zkušenosti.
Jak dobrovolník pomůže: 
Přenáší svoje zkušenosti s rodičovstvím na méně zkušeného rodiče (péče o dítě, vaření, hospodaření s financemi, vyplnění volného času).
Povídáním a vlastním příkladem chování v různých situacích učí méně zkušenou mámu, jak se vyrovnávat s různými situacemi (zlobení dětí, nezdary s vařením apod.)
Svou ochotou setkávat se s rodinou ve svém vlastním volném čase posiluje důstojnost a sebejistotu mámy - klientky.
Díky němu děti získají zážitky, které by jim jejich vlastní máma neuměla/nemohla zprostředkovat.

HOSTu věříme, že jaké dětství připravíme našim dětem, takový bude svět. Naše služby proto poskytujeme rodinám s dětmi od narození do šesti let věku. Významným pilířem našich služeb je právě dobrovolnictví založené na předávání dovedností a zkušeností s výchovou dětí a péčí o domácnost do našich klientských rodin. Podmínkou pro dobrovolnickou činnost je právě vlastní rodičovská zkušenost.

Jak probíhá výběr rodiny pro dobrovolníka?

Po absolvování vstupního školení vám najdeme rodinu, se kterou se budete vídat v pravidelných týdenních intervalech. Povinné vstupní školení probíhá vždy 3 dny, které jsou dopředu avizované. Cestovné na školení je hrazené.

Jak probíhá samotné dobrovolnictví?

Náplň společných schůzek bývá proměnlivá a přizpůsobená potřebám klientské rodiny. V naprosté většině případů se dobrovolnice setkávají s nejistotou maminek okolo výchovy dětí. K tomu se často přidává praktické poradenství v oblasti, kterou maminku vedle výchovy dětí trápí nejvíce. Společně se můžete učit vařit, efektivně nakupovat, stěhovat nábytek, zjišťovat, jak nejlevněji koupit, přivézt a zapojit funkční pračku a podobně. 

Schůzky probíhají nejčastěji přímo v domácnosti rodiny, případně venku nebo v herně pobočky (pokud má). S rodinami pracujeme pouze ve městech, kde máme pobočky (tedy v Praze, v Brně, v Ostravě a v Hradci Králové), případně v jejich nejbližším okolí.

Pokud máte své vlastní děti ve věku podobném dětem klientky, je velmi nápomocné je alespoň někdy na schůzky brát s sebou. Klientka nejen že vidí, že i vaše děti umí zlobit nebo ještě neumí chodit na nočník, ale především se od vás učí, jak v takových situacích postupovat a jak se k vlastnímu dítěti může vztahovat.

Naše maminky klientky velmi často neměly zrovna idylické dětství a zakořeněné vzorce chování si nesou v sobě. Nejsou impulzivními nebo zdánlivě lhostejnými mámami proto, že by to tak chtěly, ale proto, že to jinak neumí. Pokud jsou vaše vlastní děti již samostatné, je právě životní moudrost a prožitá zkušenost tím, co mámě – klientce může pomoci na cestě k získání vlastní (a nejen rodičovské) sebejistoty.

Vždy se budete setkávat pouze s jednou konkrétní rodinou. Aby Vaše podpora mohla opravdu fungovat, je důležité, aby mezi Vámi a klientkou vznikl vztah založený na důvěře a vzájemném respektu. K tomu pomáhá i dlouhodobé docházení do rodiny v rozmezí 3 měsíců až 2 let. Pro mámu – klientku můžete být první osobou, které stojí za to, aby jí věnovala svůj volný čas, na koho je spolehnutí, že udělá, co řekne, komu se může nejen svěřit se svým trápením, ale také pochlubit s vlastními úspěchy či pokroky jejího dítka. Právě tyto na první pohled drobné kotvy vedou k posilování vlastní důstojnosti a postupnému zpevňování klientky.

Jak takové provázení může vypadat se můžete podívat i v dokumentu o naší činnosti na ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267495742-host-v-rodine/

Co když si nebudu vědět při dobrovolničení rady?

Během celé činnosti budete mít možnost konzultovat různé situace s koordinátorkou dobrovolníků. Jednou za měsíc Vás bude čekat pobočková intervize nebo supervize v kruhu ostatních dobrovolnic a jednou za rok víkend ve znamení společného setkání všech hostovských dobrovolnic a pracovníků.

Máte ještě další dotazy?

Ozvěte se naší Koordinátorce dobrovolníků v Hradci Králové, Romaně Hirkové (+420 723 132 365hirkova@hostcz.org).