Jednorázová pomoc/Dlouhodobá spolupráce

Publikováno 15. 2. 2022 | Sociální agentura, o.p.s.
Je pouze na Vás, co Vám vyhovuje či jaký typ dobrovolnictví byste si chtěli jen vyzkoušet. Můžete klidně začít jako jednorázový dobrovolník a nakonec se stát jedním z našich dlouhodobých dobrovolníků, volba je pouze na Vás.
Platná
Jednorázová pomoc/Dlouhodobá spolupráce
Proč využít tuto příležitost: 
Máte chuť předávat své zkušenosti a využívat své schopnosti v pomoci druhým lidem?
Máte potřebu být užitečný?
Rádi byste se seberealizovali?
Chcete napomáhat změnit věci, se kterými nejste spokojení?
Jak dobrovolník pomůže: 
Dobrovolník pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním najít nové pracovní uplatnění.
Dobrovolník lektoruje PC kurzy (pro začátečníky) pro osoby se zdravotním znevýhodněním..
Dobrovolník pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním s tréninkem komunikačních dovedností nebo dovedností pro hledání práce.
Dobrovolník pomáhá utvářet pohled veřejnosti na problematiku osob se zdravotním znevýhodněním..
Dobrovolník pomáhá s vedením dokumentace a s administrativou.

Druhy dobrovolnictví, které Sociální agentura nabízí:

  • Podílet se na výuce základních PC dovedností v rámci skupinových programů pro osoby se zdravotním postižením
  • Pomoc při přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů pro různé cílové skupiny (osoby se zdravotním znevýhodněním, pečující osoby, úředníci, poskytovatelé sociálních služeb,…)
  • Pomáhat lidem se zdravotním znevýhodněním s tréninkem komunikačních dovedností nebo dovedností pro hledání práce
  • Pomoc s vedením dokumentace a s administrativou
  • Účastnit se osvětových a propagačních akcí přádaných organizací
  • Pomoc s vytvářením a odnosem propagačních nástěnek či materiálů na různé instituce
  • Pomoc s údržbou a provozem budovy