Doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin

Publikováno 2. 6. 2020 | SPOLEČNOST TADY A TEĎ,o.p.s.
Dobrovolníci a dobrovolnice nám pomáhají s doučováním dětí, vedením volnočasového klubu Placka, případně jsou „staršími kamarády“ dospívajících v programu Mentoring. Dobrovolnictví nezabere více než dvě hodiny týdně.
Platná
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin
Proč využít tuto příležitost: 
Osobní zkušenosti, které vám nikdo jiný nedá.
Možnosti vzdělání v oblasti sociálního vyloučení, podpory vzdělávání, sociálních problémů, vzdělávání, psychohygieny a dalších.
Možnost potkat se se skvělými, inspirativními lidmi z řad dobrovolníků
Možnost seberealizace a smysluplného trávení volného času
Jak dobrovolník pomůže: 
Čím více dobrovolníků organizace má, tím více rodinám se může věnovat. Dobrovolníci jsou pro organizaci velice důležití a jejich činnosti si nesmírně vážíme.
Dobrovolník se často stane důležitou osobou pro doučované dítě, kterému pomáhá získat sebedůvěru, sebevědomí a motivaci
Skrze zkušenosti, které dobrovolník získává, může ve svém okolí otevírat témata nerovnosti ve vzdělávání, sociálního vyloučení, nerovných příležitostí a možností. Tím může vyvracet či vysvětlovat zažité stereotypy a působit tak osvětově ve svém okolí.

Dobrovolníci a dobrovolnice nám pomáhají s doučováním dětí, vedením volnočasového klubu Placka, případně jsou „staršími kamarády“ dospívajících v programu Mentoring. Podílejí se také na plánování společných akcí a doprovodu na kulturní či sportovní akce. Velká část našich dobrovolníků jsou z řad studentů Západočeské univerzity. Mezi dobrovolníky jsou však i lidé zaměstnaní z nejrůznějších oborů. Každý dobrovolník je plnohodnotnou součástí našeho týmu a jejich práce si nesmírně vážíme. Obecně platí, že čím více dobrovolníků máme, tím více rodin můžeme podpořit.

Dobrovolník je podpořen úvodním proškolením, pravidelnými setkáváními s koordinátorem dobrovolníků, dobrovolnickými intervizemi a vzdělávacími semináři na zajímavá témata a možnostmi supervizí. Každý dobrovolník má svého terénního pracovníka, který mu poskytuje metodickou, materiální a psychickou podporu a v rodině sám působí. Doučování probíhá v domácnostech rodin a nezabere více než dvě hodiny týdně.