Doučování dětí z Ukrajiny

Publikováno 15. 3. 2022 |
Pomoc ukrajinským rodinám/dětem, které přichází do ČR a potřebují pomoc s adaptací do českého prostředí. Požadovaná je znalost českého a ukrajinského jazyka.
Platná
Doučování dětí z Ukrajiny
Proč využít tuto příležitost: 
Smysluplná pomoc rodinách, které aktuálně prožívají ztrátu veškerých životních jistot
Jak dobrovolník pomůže: 
Dobrovolník se stane parťákem dítěti, které potřebuje pomoc s adaptací na nové podmínky (např. škola, trávení volného času, orientace v českém prostředí)
 • Jsme Služba pro rodinu a dítě a našim posláním je podporovat rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby vytvářely bezpečné a stabilní prostředí pro vývoj svých dětí. viz. webové stránky: www.rodina.diakonie.cz 

  leták služby

  KOMU POMÁHÁME

 • rodinám úplným i neúplným, s dítětem/dětmi ve věku 0 do 18 let v obtížné situaci, která vede k ohrožení základních funkcí rodiny
 • rodinám, žijícím na území hlavního města Prahy,
 • rodičům, aktuálně žijícím bez dítěte umístěného mimo rodinu, projevující zájem získat dítě/děti zpět do péče,
 • jiný rodinným příslušníkům, kteří mají v péči dítě od 0 do 18 let (např. pěstounům)
 • Chcete být dobrovolníkem v rodině? Kontaktujte naši koordinátorku, Bc. Janu Bulákovou, tel.: 730 852 345, e-mail: dobrovolnevrodine@diakonieskp.cz.
 • Elektronicky vám zašleme vstupní dotazník pro zájemce.
 • Pozveme si vás ke vstupnímu rozhovoru a na vstupní školení, které je nedílnou součástí přípravy budoucího dobrovolníka. Zde získáte všechny potřebné informace.
 • Po náležité přípravě vám co nejdříve zprostředkujeme kontakt s konkrétní rodinou, za kterou budete docházet do jejího domácího prostředí, azylového domu či na jiné, předem dohodnuté místo.
 • S dítětem se budete pravidelně setkávat dle svých časových možností i možností rodiny.
 • V průběhu spolupráce určitě sledujte svůj email. Budeme vám posílat instrukce a jiné důležité informace, ale také nabídky různých kurzů.