Doučování dětí z pěstounských rodin

Publikováno 12. 9. 2022 | Sdružení pěstounských rodin z.s.
Hledáme dobrovolníky na pravidelné doučování dětí z pěstounských rodin v jejich domácím prostředí.
Platná
Doučování dětí z pěstounských rodin
Proč využít tuto příležitost: 
Baví vás práce s dětmi?
Chcete věnovat čas druhým a zároveň pracovat pracovat na rozvoji sebe sama?
Chcete dětem předat nadšení pro nějaký předmět?
Jak dobrovolník pomůže: 
učí se s dítětem, připravuje ho na písemky
předává nadšení pro učení, objevování, zkoumání
povídá si s dítětem

Hledáme dobrovolníky na pravidelné doučování dětí z pěstounských rodin. Jedná se v převážné většině o doučování matematiky, angličtiny, přírodopisu, fyziky či chemie, příp. o doučování dětí na 1. stupni, kde by to nebylo zcela jasně specifikováno. Doučování probíhá buď přímo u dětí doma, nebo např. ve veřejné knihovně. Situace u jednotlivých dětí je velice různá. Někdy jde o zlepšení známek na vysvědčení v 8. či 9. třídě. Jindy jde třeba o překonání odporu k danému předmětu. Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci ideálně od začátku října až do konce školního roku.