Dopisování s vězni

Publikováno 31. 1. 2022 | Diakonie ČCE - středisko Praha
Hledáme dobrovolníky na dopisování s vězni v Praze
Platná
Dopisování s vězni
Proč využít tuto příležitost: 
seznámení s životem ve vězení
kouzlo psaní klasických dopisů, těšení se na ně
pomoc osobě, která je obvykle zcela osamocená
možnost poznat sám sebe a zamyslet se nad tématy, která člověk běžně nepotká
Jak dobrovolník pomůže: 
resocializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody
podpora osoby ve VTOS a snížení negativních dopadů VTOS
pomoc s přípravou na propuštění, pomoc zorientovat se v aktuálním dění
aktivizace klienta a poskytnutí možnosti trávit smysluplně čas

Dopisování s vězni je program, který  má za cíl poskytnout klientovi bezpečné a přátelské prostředí, ve kterém může probírat vše od svých každodenní starostí a radostí přes zájmy až po závažnější témata, pokud o to stojí, trávit smysluplně čas, udržovat kontakt s normálním životem. Dobrovolníkovi program přináší seznámení s vězeňským prostředím, kouzlo psaní klasický dopisů a těšení na příchozí dopis, možnost sdílet a probírat různá témata s někým dalším (od praktických věcí a běžných zážitků, přes knihy po hluboká filozofická témata),.

Pro dobrovolníky pravidelně organizujeme další vzdělávání na různá témata a supervize, kde je možné hledat řešení problémů, sdílet s ostatními dobrovolníky pocity a zážitky a rozvíjet se.

Dobrovolník má (obvykle jednoho) stálého klienta, se kterým je v kontaktu pomocí dopisů, zavazuje se napsat alespoň jeden dopis měsíčně. Dopisy se píší z dopisovny v blízkosti I. P. Pavlova a zároveň se tam archivují společně s kopiemi odpovědí. Dobrovolník se zavazuje dodržovat mlčenlivost a bezpečnostní pravidla programu.

Dobrovolník musí být starší 18 let, se středoškolksým vzděláním (nebo studovat SŠ) a mít čistý rejstřík trestů.