Dobrovolníkem Zet-My, z. s.

Publikováno 14. 5. 2021 | Zet-My, z. s.
Do naší terénní odlehčovací služby hledáme dobrovolníky k lidem s postižením, se kterými naši asistenti tráví čas nejčastěji venku, v přírodě, na procházkách nebo kávě. Společně strávený čas klienty obohacuje o nové zážitky a umožňuje navázat nové vztahy
Platná
Dobrovolníkem Zet-My, z. s.
Proč využít tuto příležitost: 
Získáte nové zkušenosti v péči o lidi s postižením nejen v domácím prostředí, ale i v terénu
Naše organizace poskytuje i novou službu homesharing. U nás se o ní dozvíte více a poznáte, jak probíhá zavádění homesharingu v praxi.
Jak dobrovolník pomůže: 
V naší odlehčovací službě se snažíme pomoci pečujícím osobám v jinak náročné a nepřetržité péči o dítě či dospělého s postižením.
Díky dobrovolnické činnosti můžeme pomoci a vyhovět i dalším rodinám.
Někteří naši klienti vyžadují vyšší míru podpory a je zapotřebí i dvou asistentů současně. Dobrovolník by umožnil využití našeho druhého asistenta v další pečující rodině.

Olomoucká organizace Zet-My, z. s. hledá dobrovolníky – studenty speciální pedagogiky, sociální práce a oborů s podobným zaměřením, ale i laiky, kteří by se zapojili do odlehčovací sociální služby a dalších aktivit spolku. Cílem služeb je odlehčit rodinám pečujícím o děti či dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Společně s pracovníkem služby by dobrovolníci docházeli do domácnosti klienta (nebo s ním pobývali venku). Četnost spolupráce je dle možností dobrovolníka, měla by však být pravidelnější (například jedna asistence v týdnu). Aktivita zahrnuje zaškolení i pravidelnou intervizi a supervizi, jedná se tedy o zajímavou příležitost praktického uplatnění znalostí z oboru speciální pedagogiky a sociální práce.

Zároveň organizace hledá dobrovolníky/hostitele do projektu Homesharing. Více info na: www.zet-my.cz/homesharing

Za pravidelnou aktivitu je možné získat potvrzení o praxi. Vítáni jsou i studenti jiných oborů se zájmem pomáhat.