Dobrovolník na vernisáži nové výstavy Moravské galerie v Brně

Publikováno 10. 2. 2023 | Moravská galerie v Brně
Dobrovolníci jsou pro nás klíčovou pomocí při organizaci konání tak velkých akcí jako jsou naše vernisáže. Jejich pomoc si velmi vážíme a víme, že bez nich by to nešlo. Můžete tak být součástí velkolepého večera a zažít jak to funguje v zákulisí.
Platná
Dobrovolník na vernisáži nové výstavy Moravské galerie v Brně
Proč využít tuto příležitost: 
Moravská galerie v Brně je druhou největší galerii v České republice. Dobrovolníci tak můžou nahlédnout do dění velké instituce a poznat proces konání vernisáží. Dobrovolnictví pak může mít i dlouhodobý charakter nebo rozměr stáže.
Jak dobrovolník pomůže: 
Dobrovolník se stane součástí marketingového týmu, který má v rámci slavnostního večera na starosti pořádek a organizaci lidí. Pomáhá rozlévat víno, sbírat skleničky, ale také usměrňovat návštěvníky a podávat jim základní informace.

Moravská galerie v Brně využívá pomoci dobrovolníků pravidelně na akcích pro veřejnost nebo edukačních programech. Tuhle cestu vidíme jako benefitní pro obě strany - nám dobrovolníci nenahraditelně pomáhají na pozicích, kde naše interních kapacity nestačí a dobrovolníci se dostanou do centra dění organizace vernisáží výstav. Součástí je také obeznámení s prostory galerie (dobrovolník nahlédne tam, kam se běžný návštěvník nedostane :)), může se účastnit komentovaných prohlídek a pokud už jeho šikovných rukou nepotřebujeme může pokračovat ve volné zábavě na after party. Pomoc je manuální prací - běháme a chystáme skleničky, nalíváme víno, pak skleničky sbíráme a trochu polízíme - ale netrvá to dlouho, jen dokud víno nedojde. :)

Tato vernisáž se bude nést v duchu designu - otevřeme společně jedinečnou výstavu desginérů a vítězů CZECH GRAND DESIGN 2021 - VRTIŠKA&ŽÁK:ZA DOBRÝ DESIGN, poté také speciální výstavu - uvedení filmu TMÁNÍ / DARKENING, která se zabýva depresemi u dětí, téma, které je potřeba zviditelnit.

A aby toho neblo málo tak ještě vyhlásíme nominace na CZECH GRAND DESIGN 2022. 

Dobrovolníkům se pak snažíme v co největší míře odplatit za jeho práci - volné vstupenky na výstavy nebo programy, které by je zajímali. 

Jendorázová pomoc se pak v zájmu dobrovolníka může stát pravidelnou, může být součástí praxe nebo stáže a dokážeme ho vtáhnout do galerie ještě hlouběji i se všemi potřebnými potvrzeními pro školy.