Dobrovolnictví na sociálně-terapeutických pobytech pro děti z dětských domovů

Publikováno 17. 7. 2019 | Letní dům, z.ú.
Dobrovolník se zapojuje do přípravy a realizace sociálně-terapeutických pobytů pro děti z dětských domovů. V rámci spolupráce je možné postupně realizovat vlastní nápady a vyzkoušet si různé expresivní techniky, které při práci využíváme.
Platná
Dobrovolnictví na sociálně-terapeutických pobytech pro děti z dětských domovů
Proč využít tuto příležitost: 
Možnost realizace vlastních aktivit a nápadů, rozvoj kreativity
Spolupráce s dětmi z DD, navázání smysluplných vztahů
Intenzivní zkušenost na celý život
Možnost vzdělávání a supervize
Jak dobrovolník pomůže: 
Může se zapsat do života konkrétního dítěte, ukázat mu, že vztahy s ostatními mohou být bezpečné a přátelské.
Přispěje k fungování celé organizace.

Dobrovolník se zapojuje do přípravy a realizace sociálně-terapeutických pobytů pro děti z dětských domovů, které probíhají mimo Prahu. V rámci spolupráce je možné pod vedením pracovníka postupně realizovat vlastní nápady a vyzkoušet si různé expresivní techniky, které při práci využíváme. S dětmi pracujeme co nejvíce individuálně, snažíme se jim zprostředkovat pozitivní zážitky, učíme je, jak fungovat v běžném životě a to vše v co nejpřirozenějším prostředí. Využíváme výtvarné, dramatické a hudební techniky a aktivity. Pobyty probíhají během celého roku, je možné se zapojit jen do některých z nich.